-man


-man
(etc.) (sufiks oznaczający zawód)

English-Polish dictionary. 2013.